Clicky

Poznámka vydavatele

FELDER Slovensko s.r.o.
Benadická cesta 1
953 01 ZLATÉ MORAVCE

00421 37 6344 353IČO: 50697439
IBAN: SK8711000000002944035074
DIČ: SK 2120449661
info@felder.sk

Internetové stránky FELDER® boli vyhotovené s najvyššou starostlivosťou a informácie o všetkých výroboch sú priebežne aktualizované. Prípadné chyby či vyobrazenie nie je možné vylúčiť. FELDER KG Austria vylučuje akékúľvek zodpovednosť za škody, které vzniknú či už priamo alebo nepríamo z používania internetových stránok FELDER®. Zmeny cien a technických parametrov kedykoľvek bez predchodzíeho upozornenía vyhradené.

FELDER-GRUPPE®, FELDER®, FORMAT-4®, HAMMER®, Nr.1 Maschinen-Markt® a Silent-Power® sú registrované značky firmy FELDER KG Austria.